• UN-Kaufrecht und Europäisches Gemeinschaftsrecht: Verhältnis und Wechselwirkungen. Recenzja (w:) Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2007 nr 2 s. 218-221
  • Polnisches Wassergesetz vom 18.07.2001 (w:) : Polnisches Umweltrecht: Ausgewählte Texte mit Erläuterungen für die deutsche Wirtschaftspraxis, Lexxion 2007,  s. 663-781
  • Die steuerrechtliche Problematik der Tagesgelder auf Grund des Urteils des Obersten Gerichtshofs vom 19.11.2008 – AHK NEWSLETTER
  • Termin kontroli towarów w Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) (w:) : Monitor Prawniczy, nr 11 2008, s. 45-50.
  • Zakres zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów – krótkie uwagi praktyczne: Prawo w transporcie 2011, nr 3, s. 22-24
  • Źródła obowiązków stron w Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Zarys problematyki. (w:) Prawo w transporcie 2011 nr 4, s. 18-21.

 

Dr Kajetan Górny – Kancelaria Adwokackae-mail: kancelaria@adwokat-gorny.pl

Komunikat dotyczący plików cookies!

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies dla poprawnego funkcjonowania strony internetowej oraz programów statystycznych Google. Użytkownik możne wyłączyć stosowanie plików cookies zgodnie z informacją zawartą w polityce plików cookies lub zgadza się na ich używanie.